TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ  

Nieoficjalna strona Anny Ordyczyńskiej

POWRÓT

Leżajsk moje miasto

Spacerkiem po mieście

Leżajskie ulice

Leżajsk w obiektywie

Sylwetki Leżajszczan

Klasztor OO Bernardynów

Memorabilia o szkole, absolwentach, nauczycielach LO

Żydzi w Leżajsku

Pacyfikacja Leżajska

Kącik Tradycji Kulinarnych Ziemi Leżajskiej

Lista Leżajszczan-Absolwenci UJ

Emigracja Leżajszczan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne_Zebranie_Sprawozdawczo-Wyborcze_TMZL Oficjalne_zebranie_nowo_wybranych_władz_TMZ Posiedzenie Zarządu 21 marca 2007 Nadzwyczajne_Walne_Zebranie_Członków_TMZL_w_Leżajsku.

Zebranie Zarządu 13 czerwca       Relacja z Rajdu Rowerowego na Forum 

Rajd Po Zdrowie.


Księga Gości-przeglądanieOficjalna strona TMZL


Jeśli chcesz należeć do grona TMZL pobierz formularz, wypełnij deklarację i prześlij

Deklaracja TMZL


Ordyczyńska, Ordyczynska, Ciryt, Rakuś, Rakus, Matkowski, Leżajsk, Lezajsk.

Rozmowy o inicjatywie reaktywowania Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.


Spotkanie robocze zarządu tymczasowego przed walnym zebraniem TMZL

Kazimierz Kuźniar i Agnieszka Maślanka

Antoni Bereziewicz, Janusz Berestka i Tadeusz Duda

Tadeusz Duda, Maja Horoszko, Anna Ordyczyńska i Rafał Ciryt


 

Walne Zebranie  Członków TMZL w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Leżajsku (27 XII 2006).


Zebranie nowo wybranych władz TMZL

Kazimierz Kuźniar były przewodniczący TMZL gratuluje objęcia funkcji nowemu przewodniczącemu- Leszkowi Sarzyńskiemu.


Obrady Zarządu TMZL


Maja Horoszko Vice przewodnicząca TMZL


Antoni Bereziewicz - Vice przewodniczący TMZL


Janusz Berestka - sekretarz TMZL


15 tysięczny Leżajsk jest miasteczkiem wielokulturowym. Przed laty mieszkali tutaj Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Austriacy i Żydzi. Leżajsk był ważnym ośrodkiem życia społecznego, a także znaczącym skupiskiem inteligencji, która wniosła trwały i wybitny wkład w rozwój nauki i kultury polskiej. Współżycie tych narodów i tworzona przez nie kultura stanowi nasze wspólne dziedzictwo.

Boruch Miller- Żyd, rodowity leżajszczanin mieszkający na ulicy Górnej tak pisze w swojej książce "Szukałem sprawiedliwości"- "Urodziłem się rok przed I wojną światową w małym galicyjskim miasteczku. To miasteczko nazywano świętym, a to dlatego, że z jednej strony znajdował się grób rabina Elimelecha, a z drugiej klasztor, gdzie podobno miała ukazać się Matka Boska. (...) Byłem świadkiem jak na przyjazd biskupa czy arcybiskupa wychodził mu na spotkanie rabin miasteczkowy z grupą wierzących Żydów, aby w ten sposób oddać szacunek i honor".

Dzisiaj w Leżajsku Żydów już nie ma. Ale przed wojną Żydzi tworzyli tu własną, oryginalną – duchową i materialną kulturę, a jednocześnie współtworzyli kulturę polską.

Rokrocznie tysiące turystów odwiedza nasze miasto, pielgrzymuje do grobu cadyka Elimelecha. Szczycimy się Klasztorem, bazyliką. W Leżajsku odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, od kilku lat Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku. W Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów mamy zgromadzony wspaniały dorobek kultury sakralnej. 

W ciągu 600 letnich dziejów Leżajska, swoje losy złączyło z miastem wiele znanych i cenionych postaci.

3 października 2006 roku z inicjatywy burmistrza Leżajska odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta spotkanie, którego uczestnicy reaktywowali Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Jego celem jest z jednej strony rozbudzanie zainteresowań dziejami miasta i regionu, z drugiej - popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, tradycjach, obyczajach mieszkańców, gromadzenie dorobku całej Ziemi Leżajskiej, reliktów przeszłości, eksponatów do muzeum, które ma powstać  w remontowanych obiektach Dworu Starościńskiego.

Na spotkanie zostali zaproszenie m. in. Helena Grzywna, Tadeusz Karakuła, Juliusz Ulas Urbański, Kazimierz Kuźniar, Rozalia Świeżawska, Janina Kozaczenko, p. Buszta, Antoni Bereziewicz, Elżbieta Kuźma, Paweł Bucior, Leszek Sarzyński, Anna Ordyczyńska, Anna Rakuś, Maria Horoszko, Rafał Ciryt, Marian Matkowski, Krzysztof Wysocki, Zdzisław Zawilski, Janusz Berestka i inni.

Zebranie prowadził Kazimierz Kuźniar. Powołany został zarząd tymczasowy, w skład którego weszli: Anna Ordyczyńska, Rafał Ciryt, Maria Horoszko, Kazimierz Kuźniar, Janusz Berestka i Antoni Bereziewicz.

Ustalono, że tymczasowe lokum Towarzystwa mieścić się będzie w Miejskim Domu Kultury.


                28 listopada 2006 r w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się I spotkanie robocze zarządu tymczasowego w składzie: Anna Ordyczyńska, Rafał Ciryt, Agnieszka Maślanka, Maria Horoszko, Kazimierz Kuźniar, Janusz Berestka i Antoni Bereziewicz.

               Pan Kazimierz Kuźniar przygotował projekt zadań TMZL do realizacji w kadencji 2007-2009. Przez ponad 3 godziny dyskutowaliśmy nad propozycjami zadań Towarzystwa w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych, w zakresie działalności wydawniczej, w zakresie muzealnictwa, ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz w zakresie popularyzacji dziejów miasta, tworzenia klimatu umiłowania "Małej Ojczyzny". Ustalaliśmy datę walnego zebrania, listę zaproszonych gości, z pośród których należałoby wykreować władze statutowe odpowiedzialne za merytoryczną działalność Towarzystwa.

Na zakończenie zebrania każdy z uczestników spotkania otrzymał od pana Kazimierza 13 nr Raptularza "30 lat leżajskich regionalistów"- 1999/2000-  jego autorstwa.


5 grudnia 2006 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się II spotkanie robocze zarządu tymczasowego w składzie: Anna Ordyczyńska, Rafał Ciryt, Agnieszka Maślanka, Maria Horoszko, Kazimierz Kuźniar, Janusz Berestka, Tadeusz Duda i Antoni Bereziewicz. Ustalano sprawy organizacyjne dotyczące walnego zebrania, które zaplanowano na 27 grudnia 2006 roku o godz. 13  w Ratuszu Urzędu Miasta w Leżajsku.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZL

27 grudnia 2006 roku o godz. 13  w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Leżajsku odbyło się Walne Zebranie  Członków TMZL.

Kazimierz Kuźniar dokonał oficjalnego otwarcia spotkania. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa przedstawił Tadeusz Duda.

Na spotkanie przybyło 43 osoby, byli wśród nich nie tylko starzy członkowie Towarzystwa, ale i sympatycy. Na spotkanie przybył również zaproszony poseł na Sejm RP  - Zbigniew Rynasiewicz.

Po przedstawieniu projektu głównych kierunków działania na najbliższy okres TMZL (2007-2009) wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja nad projektem programu. Stawiano sobie pytania jakie cele powinny być realizowane przez TMZL, jak scalić i kto powinien koordynować kulturowo odrębnymi jednostkami ziemi leżajskiej? Jak powinna wyglądać działalność dydaktyczna (współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Lwowskim, Poznańskim), opieka nad piszącymi prace magisterskie, licencjackie, maturalne o tematyce leżajskiej. Jak wykorzystać pasjonatów, których nie brakuje w naszym regionie? Co mogą zrobić amatorzy, a za co powinni się zabrać profesjonaliści? Padło również pytanie- czy Towarzystwo zajęłoby się konserwacją zabytków i nekropolii leżajskich?

Ustalono, że miejscem spotkań do czasu powstania nowej siedziby Towarzystwa będzie Miejskie Centrum Kultury. W przyszłości siedziba Towarzystwa mieścić się będzie przy Muzeum Ziemi Leżajskiej.


Powołano nowy Zarząd:

Maria Horoszko

Anna Ordyczyńska

Antoni Bereziewicz

Rafał Ciryt

Janusz Berestka

Leszek Sarzyński

Andrzej Chmura

Bartosz Podubny

Marian Matkowski

Komisja rewizyjna:

Rozalia Świeżawska

Helena Grzywna

Stanisław Socha

 

Sąd Koleżeński

 

Kazimierz Kuźniar

Tadeusz Duda

Józef Rzeźnik


Jednym z pierwszych członków, które zadeklarowały chęć przynależności do Towarzystwa był szwedzki dziennikarz Bosse Yman. Za pośrednictwem Eligiusza Szuty opłacił wpisowe i składki członkowskie na cały rok. Przegląda często strony Internetowe o Leżajsku, współpracuje z artystą plastykiem Eligiuszem Szuty .  Bosse Yman chciałby wydać przewodnik o ziemi leżajskiej w języku szwedzkim.

Urocze spotkanie zakończyło się lampką szampana, opłatkiem, Życzeniami Noworocznymi oraz częścią artystyczną w wykonaniu zespołu z MCK.

Wszyscy, którym leży na sercu ożywienie działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej i chcieliby należeć do grona Towarzystwa proszeni są o wypełnienie Deklaracji i przesłanie jej na adres podany na załączonym formularzu. Opłata za wpis wynosi 6 zł, składka członkowska wynosi 2 zł/miesiąc.                                             Deklaracja TMZL


Oficjalne zebranie nowo wybranych władz TMZL 

10 stycznia 2007 roku w MCK odbyło się spotkanie konstytucyjne, podczas, którego z 9 osobowego zarządu wybrano prezesa, vice-prezesów, sekretarza i skarbnika.

Funkcję prezesa powierzono Leszkowi Sarzyńskiemu. I v-ce prezes to Maja Horoszko, II v-ce prezes to Antoni Bereziewicz. Janusz Berestka został sekretarzem Towarzystwa, skarbnikiem został Marian Matkowski. Tadeusz Duda- przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Rozalia Świeżawska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


21 marca 2007 r. w MCK w Leżajsku odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Na posiedzeniu Zarządu, prezes Leszek Sarzyński omówił dotychczasową pracę członków, wytyczoną na Walnym Zebraniu TMZL, za okres  od 10 stycznia do dnia dzisiejszego oraz przedstawił zaplanowane prace na okres kolejnych kilku miesięcy.

·                  Spotkanie Leszka Sarzyńskiego, Antoniego Bereziewicza, Kazimierza Kuźniara i Marii Horoszko z Burmistrzem Miasta Leżajska Tadeuszem Trębaczem, a także ze Starostą Robertem Żołynią na temat odnalezienia się Towarzystwa w nowej rzeczywistości przyniosło oczekiwane rezultaty. Uzyskano poparcie koncepcji planów naszej organizacji, zarówno ze strony Burmistrza, jak i Starosty oraz zaoferowaną pomoc, także finansową w realizacji wytyczonych zadań.

·                  TMZL przejęło dotychczasową dokumentację z Biblioteki Miejskiej.

·                  Prezes Leszek Sarzyński zrelacjonował przebieg święta żydowskiego w Leżajsku, uroczystości wprowadzenia do synagogi nowej Księgi Tory. Na tę uroczystość otrzymał oficjalne zaproszenie od Gminy Żydowskiej.

·                  Mamy już postanowienie o wpisie do rejestru TMZL.

·                  Mamy opracowany projekt statutu, regulaminy zarządu. Uzgodniono termin Nadzwyczajnego Walnego Spotkania TMZL na 19 kwietnia 2007, na którym zostanie przyjęte w/w akty prawne.

·                  Prezes Leszek Sarzyński przedstawił informację o przebiegu posiedzenia 26 lutego br. Społecznej Rady Muzeum, w którym wzięli udział Maria Horoszko i Kazimierz Kuźniar. Starosta powołał 17- osobową Radę Programową Muzeum. Wśród członków Rady znaleźli się również członkowi Zarządu TMZL: Antoni Bereziewicz, Maria Horoszko, Kazimierz Kuźniar.

·                  Podjęto działania w zakresie działań opracowania znaczka organizacyjnego (logo), legitymacji członkowskiej, gadżetów (plakietki, breloczki, kubki).

 Co nas jeszcze czeka?

W najbliższych dniach należy uporządkować ewidencję członków Towarzystwa.

Wstępnie zaproponowano powołanie grup tematycznych, w których zadeklarowani członkowie mogliby przystąpić do pracy, w zależności od swoich zainteresowań.

Zespół ds. Wydawnictw

- skupiający głównie naukowców, sugerująca co i jak pisać, recenzująca wprowadzane w życie publikacje.

Zespół ds. Gromadzenia Obiektów Muzealnych i Opieki Nad Zabytkami.

- Grupa skupiająca członków chętnych do pozyskiwania zasobów muzealnych, opieki nad zabytkami, nekropoliami.

Zespół ds. Twórczości Artystycznej.

- Grupa skupiająca artystów, kolekcjonerów

Zespół ds. Turystyki i Wypoczynku.

-Grupa odpowiedzialna za promowanie szlaków turystycznych, pikniki towarzyskie, skupiająca fanów turystyki rowerowej itp.

Zespół ds. Mediów.

-Grupa odpowiedzialna za promowanie Towarzystwa, zbierająca artykuły, zdjęcia, informacje z przekazów ustnych, informacje elektroniczne.

*************************

W czasie spotkania mieliśmy okazję podziwiać bezcenne Księgi Podatkowe, odnalezione podczas remontu Dworku Starościńskiego przez grupę remontową Józefa Sroki. Księgi przekazał Antkowi Bereziewiczowi. Po renowacji trafią do Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Fotoreportaż


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZL w Leżajsku.

19 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Miasta odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZL w Leżajsku. W spotkaniu Towarzystwa wzięli udział: Robert Żołynia, Piotr Urban, Leszek Sarzyński, Edward Dziubek, Andrzej Chmura, Kazimierz Kuźniar, Janusz Szumilas, Janusz Berestka, Mieczysław Szpila, Marian Matkowski, Józef Rzeźnik, Bartek Podubny, Anna Ordyczyńska, Iwona Tofilska, Maria Horoszko, Rozalia Świeżawska, Janina Kozaczenko, Stanisław Socha, Antoni Bereziewicz, Tadeusz Duda, Władysław Duda, Czekierda, Mieczysław Szarek, Eligiusz Szuty, Romuald Wirski, Zdzisław Babiarz, Tomasz Pokora, Andrzej Drwal, p. Pytko, Marta Zimnowodny, Czesław Rydzak i in.  

Na spotkaniu pan Starosta Robert Żołynia przedstawił koncepcję rozwoju Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Uchwalono nowy statut TMZL, wytyczono nowe działania Towarzystwa, podjęto nowe uchwały i wnioski do realizacji.

  Po raz I w działalności reaktywowanego Towarzystwa nadano panu Edwardowi Dziubkowi tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa. Pan Edward Dziubek jest współzałożycielem Stowarzyszenia, był długoletnim Prezesem Zarządu, członkiem zespołu redakcyjnego „Almanachu Leżajskiego”. Jego miłość do Ziemi Ojców może być dla nas przykładem wielkiego trudu w działaniu na rzecz Królewskiego Miasta Leżajska i Regionu.

Wzruszony i całkowicie zaskoczony takim wyróżnieniem, pan Edward Dziubek serdecznie podziękował za pamięć i dodał, że takie wyróżnienie należałoby przyznać również panu Kazimierzowi Kuźniarowi oraz innym członkom Towarzystwa.

Złożono również kwiaty pani Helenie Grzywnie w podziękowaniu za oddaną pracę i zaangażowanie w działalność Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa zadeklarowali swoją przynależność do powołanych Grup Zadaniowych celem włączenia się w czynną działalność na rzecz TMZL

 

 

Galeria zdjęć


Mamy już oficjalną stronę TMZL:

http://tmzl.lezajsk.pl/


13 czerwca w siedzibie MCK w Leżajsku odbyło się kolejne zebranie Zarządu TMZL.

Prezes Zarządu p. Leszek Sarzyński zrelacjonował Rajd Rowerowy zorganizowany 2 czerwca br w ramach Dni Leżajska.          Relacja z Rajdu Rowerowego na Forum

Na dzień 30 czerwca br zaplanowano wycieczkę rowerową "Po zdrowie". Trasa: Leżajsk-Doły Fińskie-Giedlarowa (Wenecja Giedlarowska)-Dukta Leśna na Podkudłacz-Uroczysko-Brzóza Królewska- Suchy Ług-Leżajsk.
Więcej o spotkaniu Zarządu


Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zorganizowało 22 września 2007 roku II Wycieczkę rowerową „PO ZDROWIE”.
Relacja z wycieczki

 

Top

Strona utworzona: 2006-11-24             Aktualizacja strony: 2007-09-23