MENU


Zobacz:

FOTOALBUMY

CMENTARZE

 


Linki


 


O mnie


Szczepkowski Family

Rodzina Szczepkowskich (h. Jastrzębiec) wywodzi się z Wielkopolski.
Pierwsze ślady odgałęzienia małopolskiego (później galicyjskiego) odnotowuje
się w XVII wieku, w krakowskiem i ówczesnej Ziemi Halickiej. Protoplasta był właścicielem majątku ziemskiego Tomaszowice k/Kałusza, woj. stanisławowskie -  miał 3 synów: Alojzego, Kaspra i Tytusa. Na majątku tym prawdopodobnie pozostał jeden z jego synów (Tytus), zaś dwaj pozostali (Kacper i Alojzy) wybrali życie miejskie.


Kacper Szczepkowski

Ur. 1 stycznia 1823 w Tomaszowcach k. Kałusza, wst. 12 IX 1840 w Starej Wsi, ks. 20 IX 1851 w Laval we Francji, zm. 7 stycznia 1899 w Krakowie.
Wychowawca i prof. gimnazjum we Lwowie 1843-44, Innsbrucku 1844-46, Tarnopolu 1846-47 i Nowym Sączu 1847-48. Studiował teologię w Laval we Francji 1848-52. Kaznodzieja we Lwowie 1855-57, rektor i mistrz nowicjatu w Starej Wsi 1861-66, prowincjał galicyjski 1866-71, rektor w Tarnopolu 1871-74, duchowny we Lwowie 1874-77, rektor i instruktor III probacji w Starej Wsi 1877-82, mistrz nowicjatu i rektor podczas reformy bazylianów w Dobromilu 1882-93, ponownie prowincjał galicyjski 1893-97, duchowny w Stanisławowie 1897-98 i Krakowie 1898-99. Inicjator ponownego otwarcia jezuickiego kolegium w Krakowie. Brał udział w XXIII i XXIV Kongregacji Generalnej w 1883 w Rzymie i w 1892 w Loyoli. Wybitny organizator.

Ref. WNZ I 24-25; M. W. Baudiss, O. Kasper Sz. NW 4 (1914) 393-410; U stóp Matki Boskiej s. 103.
 

Kacper (Gaspar) wstąpił do klasztoru i stał się prominentnym członkiem zgromadzenia Jezuitów (generał prowincji galicyjskiej 1866-1871 i 1893-1897).


Kongregacje Generalne u Jezuitów

XXIII KG 16 IX – 23 X 1883
Wybrała 24 IX wikariusza generalnego z prawem następstwa Antoniego M. Anderledy. Delegaci z Prowincji Galicyjskiej: Henryk Jackowski, prowincjał, oraz Kasper Szczepkowski i Antoni Langer.

XXIV KG (w Loyoli) 24 IX – 5 XII 1892
Wybrała 2 X generałem zakonu Ludwika Martina. Delegaci z Prowincji Galicyjskiej: Michał Mycielski, prowincjał, oraz Kasper Szczepkowski i Henryk Jackowski.

Linki:
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=1907&dirids=1


 Alojzy Szczepkowski
Zamieszkały w Krakowie. Wybrał karierę urzędniczą osiągając ostatecznie wysoką rangę w C.K. Kolejach Żelaznych. Poślubił Józefinę Kuczyńską.

Mieli 3 synów: Kazimierza, Jana i Michała.


Michał Szczepkowski
Poszedł w ślady ojca - został urzędnikiem kolejowym - początkowo w Krakowie a następnie obejmował naczelnikostwo stacji PKP w kilku miastach Małopolski, m.in. w Suchej Beskidzkiej. Sam niczym szczególnym się nie wyróżniał, poza dużym poczuciem humoru. Jego syn to znany aktor Andrzej Szczepkowski ojciec Joanny Szczepkowskiej


Jan Szczepkowski

Urodził się 8 marca 1878, Stanisławów, zmarł 17 lutego 1964 r. Zmarł w Milanówku pod Warszawą, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych.

 

Zdobył Grand Prix w Paryżu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej za kapliczkę „Boże Narodzenie”.
Rzeźba ta została zakupiona przez Rząd Francuski, a autor otrzymał dodatkowo Legię Honorową.
Obecnie ołtarz znajduje się w kościele w Dourges. Replikę kapliczki możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Źródło: http://tmm.net.pl/index.php?cmd=more&id=147

Willa „Waleria” w Milanówku, gdzie mieszkał i pracował światowej sławy rzeźbiarz Jan Szczepkowski. Willa obecnie pełni funkcję Muzeum.

http://wspolnypowiat.pl/?p=93

 

Biogram: http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/tworcy_cmentarzy.htm#szcze


http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=1893&dirids=1 (str. 490)


Kazimierz Szczepkowski

Urodził się 31 stycznia 1874, Kraków, zmarł 21 lutego 1945, Kuryłówka, par. Tarnawiec.

Po maturze w kolegium Jezuitów w Chyrowie powziął dość zaskakujące postanowienie zostania marynarzem. Wstąpił do C.K. Akademii Morskiej w Fiume (Rijeka), kształcącej oficerów marynarki austro-węgierskiej. Akademię ukończył, niestety po dwu latach od promocji musiał rozstać się z morzem ze względów zdrowotnych. Podjął, w ślad za ojcem i młodszym bratem, pracę w kolejnictwie początkowo we Lwowie, następnie w Stanisławowie. W roku 1900 ożenił się z Emilią Kuczyńską, córką lwowskiego przedsiębiorcy, daleką krewną matki. Kazimierz i Emilia mieli troje dzieci: Marię-Janinę, Stanisława-Feliksa i Jana-Romana. Emilia przedwcześnie zmarła w roku 1906, a po dwu latach owdowiały Kazimierz ponownie ożenił się z Marią Milli córką Jana i Doroty Beigert.
Dzieci z Emilią Kuczyńską:
Jan Roman Szczepkowski
Maria Janina Szczepkowska
Stanisław Feliks Szczęsny Szczepkowski


Dzieci z Marią Milli:
Zofia Urszula Szczepkowska
Czesława Jadwiga-Sławka Szczepkowska
Eleonora Kazimiera (Lorka) Szczepkowska
Jan Kazimierz Szczepkowski

 

 


Czesława Jadwiga Szczepkowska

Urodziła się 20 lipca 1911r w Jarosławiu. Szkołę powszechną ukończyła w1922r w Przeworsku, następnie uczęszczała do Państwowego gimnazjum im Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Gimnazjum Państwowe im Stefana Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim skończyła w 1931r. Następnie w latach 1931-1934 ukończyła Prywatne Seminarium Gospodarstwa w Lubocześnicy pod Pniewami. Do roku 1935 pracowała jako nauczycielka w Szkole Instruktorek Wiejskich w Puławach. W latach 1936-37 ukończyła Państwowe Seminarium dla Nauczycielek Szkół Rolniczych w Sokołówku. W latach 1937-39 była kierowniczką Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Rawie Mazowieckiej. 27sierpnia 1939 otrzymała nominacje na stanowisko kierowniczki Żeńskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Warszawie. 7 września 1939 przeniosła się na lubelszczyznę

do Żdżannego w powiecie Krasnystawskim. 19 marca 1941 wyszła za mąż. W roku 1945 wyjechała wraz z mężem do Łodzi, gdzie w latach  1946-47 studiowała ekonomię na Wydziale Prawno-Ekonomicznym. W 1948, a następnie 1949 urodziła synów. Od roku 1954 zamieszkała w Lublinie do 1977. Następnie przeniosła się do Szczecina, gdzie zmarła 8 marca 1990r.

 


JACEK SZCZEPKOWSKI s. Jana Romana  i Czesławy Słuszkiewicz urodził się w 1940 roku w Sanoku. Po maturze (1958) studiował na AGH (magisterium 1963), jest inżynierem elektronikiem i doktorem nauk przyrodniczych w dziedzinie elektrofizjologii. Początkowo zajmował się techniczną fizyką jądrową, jednak większość życia zawodowego spędził w Instytucie Kardiologii Collegium Medium UJ zajmując się badawczo i praktycznie elektrofizjologią kliniczną (diagnostyka i elektroterapia zaburzeń rytmu serca; ok. 150 publikacji). Od kilku lat jest na emeryturze pozostając konsultantem Kliniki Elektrokardiologii. Jego hobby - historia, muzyka (poważna, jazz), kolekcjonerstwo (filatelistyka, maski i przedmioty egzotyczne, stare filmy), życie towarzyskie.
  


Jeśli posiadasz jakieś powiązanie z rodzinami z tej strony, nosisz takie samo nazwisko, masz informacje, czy dostęp do starych książek telefonicznych,  napisz na adres:
 
aord@aordycz.com 


 

 

 


Księga Gości-przeglądanie


Księga GościBIOGRAMY

 • Antoni Stankiewicz

 • Jan Stankiewicz s. Karola

 • Janina Stankiewicz

 • Stanisław Ordyczyński

 • Janina Ordyczyńska 

 • Franciszka Feldman

 • Feldman Julian

 • Marianna Milli Feldman

 • Stanisław Ćwikła

 • Ryszard Ćwikła

 • Bajka

 • Jan Bułhak

 • Księstwo Gedroyc

 • Witold Kiersnowski

 • Stanisław Gdula

 • Zdzisław Kendziorek

 • Czaplińska Stanisława

 • Helena Korasadowicz z Szarych

 • Trynieccy

 • Marja Bochdan-Niedenthal


 • Sczepkowski Walerian, ks., ur. ok. 1594 na Mazowszu, wst. 25 VIII 1613 w Wilnie, zm. 4 X 1660 w Nieświeżu. Prof. teol. moralnej i pref. szkół w Nieświeżu 1627-30, następnie pref. szkół i bursy w Nieświeżu 1631-32, prof. teol. moralnej w Płocku 1634-35, pref. szkół w Połocku 1642-45, prof. Pisma św. i pref. szkół w Krożach 1648-49 oraz teol. pozytywnej w Krożach 1649-50. Podczas wojen w 1655 został deportowany przez Szwedów do Rygi. Rostowski

  s. 377; Lit 61 f. 271, 273 (nekr.).


  Sczepkowski) Andrzej, ks., ur. ok. 1598 na Mazowszu, wst. 31 VII 1617 w Wilnie, zm. 4 X 1659 w Łomży.Prof. Pisma św. i pref. szkół w Nieświeżu 1631-34 oraz teol. moralnej w Nieświeżu 1634-35, pref. szkół i bursy w Nieświeżu 1641-42, prof. filoz. w Wilnie 1642-45, teol. moralnej w Krożach 1645-46 oraz teol. polemicznej w Braniewie 1646-48, pref. szkół w Braniewie 1648-49 i Połocku 1649-50, rektor i pref. szkół w Nieświeżu 1650-53, pref. szkół w Połocku 1653-54, Braniewie 1654-55 i Łomży 1659. Niesiecki; Oracki; Pleckaitis s. 476-477; Lit 61 f. 237 (nekr.).


  SZCZEPKOWSKI Marcin, ks., ur. 17 XI 1706 na Mazowszu, wst. 8 VIII 1724 w Wilnie, zm. 1 III 1766 w Połocku. Prof. retoryki i poetyki w Mińsku 1737-38, pref. szkół i biblioteki w Pułtusku 1741-45 i Nieświeżu 1745-46, kaznodzieja i pref. biblioteki w Wilnie (św. Ignacego) 1751-53, magister nowicjatu w Połocku 1760-61, instruktor III probacji w Połocku 1764-65 oraz rektor w Orszy 1765-66.

  E; FHL; Pleckaitis s. 477; Lit 55 f. 91v. (nekr.); ATJKr 350 s. 19 (nekr.).


   


   

   

Strona utworzona: 2009-01-02

Ostatnia aktualizacja: 2010-12-09