Leżajsk-moje miasto   O mnie  Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej   Newsy   Leżajsk-spacerkiem po mieście  Leżajsk i okolice      Powrót  


    Sylwetki Leżajszczan  Zbigniew Larendowicz BIOGRAFIA  Franciszek Larendowicz  Spacerkiem po Leżajsku   Sylwetki Leżajszczan na BLOGU


Sylwetki Leżajszczan - Zbigniew Larendowicz


Zbigniew Jan Larendowicz - (*15-10-1916)

  Urodził się 15-10-1916 r. w Leżajsku. Syn Franciszka, organisty w Leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów i Tekli z Gdulów.

Szkołę podstawową rozpoczął na Podklasztorem, przy Placu Mariackim, gdzie w prywatnym budynku u Makosika pani Krasińska, później pan Kazimierz Bentkowski byli jego nauczycielami.

Pierwszą siedzibą gimnazjum Realnego w Leżajsku był budynek obecnej plebanii (w latach 1912-1922).  Kilka sal szkolnych w pierwszym okresie funkcjonowania gimnazjum były wynajęte pomieszczenia starej szkoły. Do gimnazjum uczęszczał Zbigniew, kiedy szkołę przeniesiono do dworku hr. Alfreda Potockiego, a szkoła została przekształcona z państwowego męskiego gimnazjum na gimnazjum koedukacyjne. Będąc uczniem Gimnazjum Państwowego im. B. Chrobrego w Leżajsku, prowadził męski chór czterogłosowy. Chór występował podczas szkolnych mszy świętych oraz podczas wszelkich uroczystości państwowych i patriotycznych, takich jak Święto Niepodległości, 3 Maja, imieniny Prezydenta RP i Marszałka Polski.

Prof. Mirosław Kapij przez 3 lata uczył go języka ruskiego. Drugim językiem obcym był niemiecki. Prof. Stanisław Iwanowicz był opiekunem jego klasy. Dyrektorami kolejno byli: prof. Piotr Szpila, prof. Józef Depowski, a potem Ksawery Bułkowski. Absolwentem został w 1934 roku.

Ukończył Szkołę Starszych Przysposobienia Wojskowego, Szkołę Podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1935/36 był szefem hufca szkolnego leżajskiego gimnazjum.

Z-ca kier. wydz. organizacji NOW w Leżajsku, ps. Wicher.
 Poszukiwany przez gestapo ukrywał się w czasie wojny. Poślubił Annę Zofię Sztyrak 29 czerwca 1944 roku. Partyzancki ślub, bez zapowiedzi odbył się w kościele w Woli Zarczyckiej. Świadkami byli: Stanisław Czyż i Jan Dudziak.

 

    Jego zdolności kronikarskie owocują licznymi publikacjami oraz wielkimi zbiorami o wartości genealogicznej. Autor książki " Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku", „Sanktuarium Maryjne Ojców Bernardynów w Leżajsku”, Historia posiadłości Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku”.

 


zobacz  Fotoalbum Rodzinny


Zobacz Drzewo genealogiczne


Od Cmentarz Bernardyński Biała Górka w Leżajsku

 Franciszek Larendowicz ojciec Zbigniewa ukończył Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie - specjalizacja główna - kurs nauki gry na organach oraz śpiewu Gregoriańskiego, a jako specjalizacja dodatkowa to nauka harmonii wyższej i kontrapunktu.W latach 1904-1966 był organistą w Leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów. W 1923/24 r. pracował jako nauczyciel śpiewu w gimnazjum. Prowadził chór gimnazjalny brał udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.

 

 


Klasztor oo Bernardynów w Leżajsku

powrót do Sylwetki Leżajszczan


Napisz, prześlij na adres:


Księga Gości-przeglądanie

Strona utworzona 2007-03-09

Ostatnia aktualizacja: 15-07-17

 

Powrót