Andrzej Rafał Grabski

Feliks GrabskiStanisława Mittelstaedt

Władysław Grabski

l i n k s
Children with:
Katarzyna Lewandowska

Siblings:
Zofia Grabska
Stanisław Grabski

Children:
Władysław Jan Grabski
Wacław Grabski
Zdzisław Grabski
Andrzej Kazimierz Grabski
Władysław Grabski
 • Born: 7 Jul 1874, w Borowie nad Bzurš
 • Married 1902 to Katarzyna Lewandowska
 • Died: 1 Mar 1938, Warszawa-jest pochowanych na warszawskich Powšzkach.

  Polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.
  W latach 1892-1897 studiował nauki polityczne i historię w Paryżu (na Sorbonie), pó?niej za? nauki rolnicze w Halle. Po powrocie osiadł w rodzinnym majštku w Borowie. Prowadził działalno?ć gospodarczo-społecznš i naukowš, zajmujšc się głównie tematykš wiejskš. Był trzykrotnie posłem do rosyjskiej Dumy, w latach 1905-1912 z ramienia Narodowej Demokracji. Działał potem w Centralnym Towarzystwie Rolniczym, był jego wiceprezesem. Od 1904 do 1922 roku zwišzany z obozem narodowym. W latach 1914-1915 prezes Centralnego Komitetu Obywatelskiego, kierujšc jego działalno?ciš w Rosji w latach 1915-1918.
  Pod koniec I wojny ?wiatowej był uwięziony przez Niemców. W 1918 r. objšł funkcję ministra rolnictwa w gabinecie Józefa ?wieżyńskiego, lecz tylko na 13 dni. W roku 1919 był posłem na Sejm z ramienia Zwišzku Ludowo-Narodowego, a Premierem Rzšdu Rzeczypospolitej od 23 czerwca do 24 lipca 1920 roku oraz od 19 grudnia 1923 do 13 listopada 1925 roku (a także ministrem skarbu). Brał udział w konferencji w Spa w 1920 roku. Piastował te stanowiska w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przede wszystkim w okresie sukcesów ofensywy Armii Czerwonej.
  Po podaniu się do dymisji w roku 1925 nie odgrywał roli politycznej i zajšł się pracš naukowš w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Był rektorem tej uczelni w latach 1926-1928. W roku 1936 założył Instytut Socjologii Wsi. Był prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE