Stefan Dębicki

Paweł KunzAniela Dębicka

Henryk Kunz

l i n k s
Siblings:
Zygmunt Kunz
Stefania Kunz
Maria Kunz
Ludwik Kunz
Henryk Kunz
 • Born: 15 Sep 1903
 • Married to Irena Bończoszek
 • Married to II v. Kunzowa
 • Married to Henryka Kunzowa
 • Died: 1997, Leżajsk

  Syn Pawła i Anieli Dębickiej.
  Jeden z braci był nauczycielem, kierownikiem szkoły we Włodawie. Drugi brat mieszkał w Gdańsku. Starsza siostra Stefania ur. w 1899 r wyszła za mšż za Gryzieckiego, zmarła 1992 r., pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku. Młodsza siostra wyszła za mšż za Olszewskiego, zmarła 1991 r., pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku.
  Żona Irena Kunzowa z d. Bończoszek była profesorem w Leżajskim Liceum.
  Absolwent Leżajskiego Gimnazjum z 1922 roku, ukończył studia w latach 1922-27 na Wydziale Filozoficznym i Przyrodniczo-Matematycznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Dodatkowo studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, uzyskujšc w 1938 roku tytuł magistra.
  Pracował jako nauczyciel poczštkowo w Krzeszowie, pózniej w Seminarium Nauczycielskim w Cieszanowie (1926-28), w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, Gimnazjum Żeńskim w Lublinie, Miejskim Gimnazjum w Czarnkowie, Seminarium Żeńskim w Jarosławiu, Gimnazjum Państwowym w Lublinie, a następnie w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Krasnymstawie, gdzie zastała go wojna. W okresie okupacji był członkiem Ruchu Oporu, jako nauczyciel organizował tajne nauczanie w Krasnymstawie (1939-42), w Przeworsku i Leżajsku (do 1944r). Od wrze?nia 44 r pracuje w Państwowym Gimnazjum i Liceum, pełnišc od 1956 r z małymi przerwami do 1982 r funkcję dyrektora szkoły.
  Po wyzwoleniu brał udział w organizowaniu Liceum Ogólnokształcšcego w Leżajsku. Z jego inicjatywy powstał Komitet Elektryfikacyjny miasta Leżajska (w 1954 r Leżajsk miał swiatło elektryczne).Wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcšcego w Leżajsku, członek Stronnictwa Demokratycznego, radny MRN przez 2 kadencje, hobbista wędkowania i miłosnik przyrody.
  Pełnił szereg funkcji społecznych- był przewodniczšcym Komisji Mandatowej, Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Zatrudnienia. Był członkiem ZBoWiD i członkiem Komitetu Wychowania Fizycznego.
  Przez całe pracowite życie swojš postawš wykazał, że nie musi się wstydzić swojego postępowania, co udowodnił na wszystkich zakrętach historii w czasach przedwojennych, okresie okupacji, zniewolenia politycznego.
  Odznaczony w 1956 roku Srebrnš Odznakš, 15 grudnia 1957 roku Odznakš Grunwaldzkš, w 1964 r Odznakš XV-lecia Polskiego Zwišzku Wędkarskiego, Odznakš Tysišclecia, 11 lutego 1967 r Medalem Zwycięstwa i Wolno?ci za pracę w Ruchu Oporu. 11 listopada 1969 r odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę nauczycielskš, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE