Aleksander Kobylański

PRA Koblański vel Kobylański h. Sas

l i n k s
Siblings:
Józef Kobylański

Children:
Bazyli Kobylański
Aleksander Kobylański
PRA Koblański vel Kobylański h. Sas

Losy szlachty na Rusi Czerwonej związane były ściśle z sytuacją polityczno-społeczną tych ziem. Nie można mówić jednoznacznie o szlachcie jako o ostoi polskości na kresach, skoro nie była ona jeszcze w pełni polską. Przykładem może być rodzina Koblańskich vel Kobylańskich pieczętująca się herbem Sas.
Herbem Sas pieczętował się Ród Wołoski Dragów Sasów. Protoplastą rodu był DRAGON od początku XIV wieku osiadłu na Marmaroszu węgierskim, graniczącym z ziemiami Rusi Halickiej. Za panowania Ludwika Węgierskiego część rodu przeniosła się na drugą stronę Karpat dając początek tak zwanej polskiej linii Sasów.
Potwierdzonym źródłowo protoplastą rodu w województwie ruskim był starosta uhryński Gabriel Koblański, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku w Koble, w powiecie starosamborskim.
W pierwszej połowie XVII wieku szeroko rozrodzona rodzina Koblańskich uczestniczyła w długoletniej wojnie przeciwko unickiemu władyce Anastazemu Krupeckiemu, popierając protest ruskiego duchowieństwa i konsekwentnie popierała kandydatów na dyzunickich władyków. W 1611 roku padła ofiarą wyroku Króla Zygmunta III Wazy, który nałożył na drobną szlachtę wadium, jak na owe czasy olbrzymie: 50.000 dukatów (Akta grodzkie przemyskie, t. 327, ss.18-19


Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE