Aleksander Kobylański

PRA Koblański vel Kobylański h. Sas

Bazyli Kobylański

l i n k s
Children with:
Maria Turska

Siblings:
Aleksander Kobylański

Children:
Jan Kobylański
Bazyli Kobylański
 • Married to Maria Turska
 • Occupation: Koble, w powiecie starosamborskim.

  Wywod szlachectwa Bazylego Koblańskiego w Koble, 24 czerwca 1646:
  "Anno millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto, My Kobylańscy zeznawamy i dajemy tę attestacyę naszą, wszytcy generalnie bracia w powiecie przemyskim mieszkając, bratu naszemu szlachetnemu Bazylemu Koblańskiemu, w powiecie halickim mieszkającemu na ten czas. A to jest dla wielu przyczyn od ludzi różnych, jako zwykli, choćby sam szlachcicem nie był, a lepszego, niżeli sam, na honorze szarpa, gdzie my zeznawszy, jako włąsnemu bratu naszemu tę attestacyę naszą z podpisem rąk naszych i pieczęciami naszemi. Działo się w Koble w dzień św. Jana Chrzciciela, w domu jegomości pana Stefana Koblańskiego już pomienionego. Stefan Koblański, Hrehory Koblański, Stefan Kutniewicz, Jacyko Koblański ręką własną +++. Acz ci, którzy pisać nie umieją mianowicie pan Fedor, pan Iwan, pan Michajło, pan Semion Koblańscy, tedy znaki krzyża świętego podpisali". (Akta grodzkie halickie, t. 139, s. 1236)

  Dziedzic wsi Drohomirczany.
  Ziemie, o których mowa, w XVII wieku były przykładem anarchii w Polsce. Ciągłe wojny prywatne prowadziły wręcz do demoralizacji społeczeństwa. Bazyli Kobylański uczestnicząc w tych "rewolucjach" i awanturach, obarczony został wielkimi kontrybucjami, które doprowadziły go do stanu ubóstwa. Z żoną Marią Turską, synem Janem oraz młodszym bratem Aleksandrem wyjechał z Drohomirczan zostawiając majątek odłogiem i spodziewając się powrotu po zakończeniu walk. Tymczasowo osiedlił się w Parypczach, skąd po kilku latach przeprowadził się do wsi Okna należące do włości Stefana Potockiego, wojewody bełskiego, gdzie przez cały czas traktowany był jako szlachcic. Opłacał jedynie roczny czynsz, jaki przysługiwał szlachcie. Nie wrócił nigdy już do swego majątku w Drohomirczanach.


 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE