Emil HausnerJanina Kęsek

Jerzy HausnerIrena Zelenay

Jerzy Hausner

l i n k s
Children with:
Maria Hausner

Siblings:
Zbigniew Hausner
Janina Hausner

Children:
Katarzyna Hausner
Marta Hausner
Jerzy Hausner
 • Born: 6 Oct 1949, Œwinoujœcie
 • Married 1972 to Maria Hausner
 • Occupation: Kraków

  pict2122.jpg [193x163]
  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
  1994 profesor nauk ekonomicznych
  1988 doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1980 doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1972 magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  STANOWISKA AKADEMICKIE
  1998 - profesor zwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1994 -1998 profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1988-1994 docent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1980-1988 adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1974-1980 starszy asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  1972-1974 asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  ZATRUDNIENIE
  1997-1997 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu, pełnomocnik rzšdu ds. reformy zabezpieczenia społecznego
  1994-1996 Urzšd Rady Ministrów, dyrektor generalny, szef zespołu doradców wicepremiera
  ds. gospodarczych
  1986-1989 KK PZPR, sekretarz ds. nauki i o?wiaty
  1972 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  SPECJALIZACJA AKADEMICKA
  Ekonomia, Ekonomia Polityczna, Nauki Polityczne, Gospodarka Publiczna, Administracja Publiczna,
  Zarzšdzanie Publiczne

  ORGANIZACJE NAUKOWE
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  DZIAŁALNO?Ć BADAWCZA
  1986-1990 koordynacja drugiego stopnia i uczestnictwo w projekcie nt. "Polityczne mechanizmy życia społecznego (teoria i praktyka)", finansowanym przez MEN
  1989-1990 uczestnictwo w projekcie "Polska w Europie lat 90.", finansowanym przez PAN
  1982-1990 koordynacja prac grupy badawczej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie zajmujšcej się "Wpływem czynników ekonomicznych na rozwój sytuacji politycznej w Polsce"
  1991-1993 współkoordynacja projektu pt. "Negotiated Economy versus Neo-Liberalism as Institutional Frameworks for a Market Economy - Implications for Post-Socialism", finansowanego przez Komisję Europejskš w ramach programu ACE
  1991-1994 organizator seminarium badawczego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie nt. "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-Economic Theory" finansowanego przez Fundację im. Friedricha Eberta
  1993-1994 koordynator projektu nt. "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej" finansowanego przez KBN (1/P109/027/04)
  1994-1995 uczestnictwo w projekcie pt. "Future of Industry in Central and Eastern Europe" koordynowanym przez Institute fur Arbeit und Technik w Gelsenkirchen i finansowanym przez Komisję Europejskš
  1994-1995 koordynator projektu pt. "The Emergence of Social Insurence Funds in Central and East Europe; Fiscal, Political and Social Aspects", finansowanego przez Open Society Institute (495/94)
  1994-1996 organizator Polska Ekonomia w ?wiecie
  1995-1996 koordynacja projektu pt. "Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski", finansowanego przez Fundację im. Friedricha Eberta
  1996-1997 uczestnictwo w projekcie pt. "Transition Strategies, Alternatives and Outcomes" koordynowanym przez World Institute for Developmnet Economic Research, WIDER w Helsinkach
  1996 -1998 koordynacja projektu pt. "EU-monitoring", finansowanego przez Fundację im. Friedricha Eberta
  1996 uczestnictwo w projekcie pt. "Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski", finansowanym przez KBN
  1997-1998 współkoordynacja projektu pt. "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe" finansowanego przez Komisję Europejskš w ramach programu INCO- Copernicus (960198)
  1997-1998 uczestnictwo w grupie badawczej "Interaction of Politics and Economic Policy in Post-Socialist Transition" koordynowanej przez profesora Janosa Kornaia w Collegium Budapest

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE