Józef prof. Gröger

l i n k s
Children with:
Irena Kiszakiewicz

Children:
Irena Maria Lidia Gröger
Ryszard Henryk Gröger
Józef prof. Gröger
  • Born: 28 Jan 1889, Sniatyń - woj. stanisławowskie
  • Married to Irena Kiszakiewicz
  • Died: 21 Aug 1946, Szczecin

    W Sniatynie ukończył Szkołę Podstawowš, a w Kołomyi Gimnazjum. Egzamin dojrzało?ci złożył w 1909 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 X. 1915 r. pracował jako nauczyciel historii i geografii Miejskiego Gimnazjum Realnego w Leżajsku. Dodatkowo uczył robót ręcznych, rysunku i gimnastyki.
    Jako członek Komisji Egzaminacyjnej Tajnego Nauczania przez cały czas okupacji niemieckiej działał pod pseudonimem "Tadeusz". Z chwilš wkroczenia do Leżajska wojsk hitlerowskich Rodziny: Grögerów, Gdulów, Dańczków i Romańskich , narażajšc się na represje ze strony Niemców - zdołały uratować znacznš częsć zasobów gimnazjalnych (księgozbiór biblioteczny, mapy szkolne, chemikalia).
    W 1945 r. został przewodniczšcym Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej pod wezwaniem ?w. Stanisława Kostki. Bursa była placówkš, w której mieszkali uczniowie leżajskiego gimnazjum. Zmarł w Szczecinie 21 sierpnia 1946 roku.

  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE