Jan HartlebElżbieta WodziczkaEdward GołębiowskiPetronela Siemieńska

Adam HartlebAntonina Amalia Gołębiowska

Mieczysław Emilian Hartleb

l i n k s
Siblings:
Kazimierz Jan Hartleb
Tadeusz Józef Hartleb
Mieczysław Emilian Hartleb
  • Born: 24 Nov 1895, Zbaraż
  • Died: 1 May 1935, Otwock
  • Occupation: Zbaraż, Lwów,
  • Reference: AGAD Zbaraż sygn 1684, fot. 79.

    Historyk sztuki. W alatch 1912-22 studiował na uniwersytecie we Lwowie (z przerwą podczas wojny, kiedy walczył w Legionach Polskich). Od 1926 po uzyskaniu habilitacji związany z Uniwersytetem Warszawskim.
    Autor nowatorskich hipotez i programów badawczych dot. epoki odrodzenia i baroku, badacz litertury staropolskiej, zwłaszcza twórczości Jana Kochanowskiego. Anonimowo ogłosił w 1916 'Opowiesci żołnierskie z czasu służby w Legionach Polskich.

  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE