Asner

Jan AsnerMałgorzata Seles

Antoni Asner

Antoni Asner
 • Born: 1889, Tuszów Kolonia
 • Died: 30 Nov 1961, Borowa

  Lata dziecięce Antoni Asner spędził w rodzinnej wiosce, pomagając rodzicom w pracy na roli i uczęszczając do miejscowej szkoły ludowej.
  Szóstą klasę ukończył w Podgórzu, a od 1905 r. uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krakowie i tam w czerwcu 1910 r. złożył egzamin maturalny. Zaraz po tym rozpoczął pracę zawodową obejmując posadę nauczyciela tymczasowego w Tuszowie. Około 1912 r. przeniesiony został do szkoły w Borowej. W sierpniu 1914 r. został zmobilizowany do armii
  austriackiej i skierowany na front rosyjski. W czasie walk został dwukrotnie ranny i dostał się do niewoli. Po wyleczeniu ran został wywieziony w głąb Rosji i skierowany do pracy w gospodarstwie rolnym. Nauczył się języka rosyjskiego i dzięki temu dostał się do fabryki porcelany i naczyń kuchennych w Workucie, gdzie pracował w charakterze urzędnika. Po 1917 r. udało mu się przedostać
  przez linię frontu do oddziałów polskich, ale do rodzinnych stron dotarł dopiero pod koniec 1919 r. Po tułaczce wojennej powrócił do zawodu nauczycielskiego i podjął pracę w Padwi, skąd przeniesiony został do szkoły w Zadusznikach. W 1926 r. otrzymał posadę kierownika szkoły w Łysakówku i funkcję tę pełnił przez 10 lat.
  W 1936 r. ze względu na chorobę serca zakończył pracę w zawodzie nauczycielskim i przeszedł na emeryturę, a do wysługi lat zaliczono mu podwójnie lata pobytu na wojnie i w niewoli.
  13 VI 1924
  roku zawarł związek małżeński z Józefą Bieniek, córką Jana i Małgorzaty Meister z Schönanger. Ich ślub odbył się w kościele parafialnym św. Mikołaja w Borowej. Małżonkowie przeżyli wspólnie 8 lat, gdyż Józefa zachorowała na gruźlicę i zmarła pozostawiając Antoniego z dwoma małoletnimi synami: Zbigniewem i Antonim. Po trzech latach owdowiały Asner ożenił się po raz drugi
  z 20-letnią Weroniką Getinger, córką Franciszka i Agaty Smoleń. Ślub odbył się w październiku 1935 r. w kościele parafialnym w Czerminie, zaś z tego związku narodziło się dwoje dzieci:
  Walerian i Zofia. Już jako emeryt Asner zakupił w Pławie ok. 1 ha gruntu, na którym wybudował dom, budynki gospodarcze i tu osiadł na stałe. Utrzymywał swoją rodzinę ze skromnej gospodarki i emerytury nauczycielskiej. Zmarł 30 XI 1961 r. i pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Borowej.
  http://porozumienie.mielec.pl/files/psg2_09.pdf
  Źródła i opracowania: APB, Księga zapowiedzi 1911-1934, s. 136; K o -
  m o ń s k i P. , Żołnierze armii austro-węgierskiej z Borowej i okolicy uczestniczący w pierwszej wojnie światowej. „Nadwisłocze” 2005, nr 2 s. 23;
  Sz. K o m o ń s k i , Antoni Asner – kierownik szkoły w Łysakówku w latach
  1926-1936. „Korso”. R. 1996, nr 11, s. 5; Te n ż e , Niepodległość kosztowa-
  ła życie. „Wieści z Gminy”. R. 1993, nr 11, s. 13; Te n ż e , 400 lat
  oświaty w Borowej. Antoni Asner nauczyciel szkoły w Borowej w latach 1912-
  1914. „Wieści z Gminy”. R. 1995, nr 4, s. 6-7.
  Zasoby Internetu: http://www.galizienonline.de

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE