Ryszard z Kierznowa h. Pobóg KiersnowskiHelena z Czarnot h. Lis CzarnockaRoman RymszaAntonina Bernowicz

Tadeusz KiersnowskiAnna Rymsza Kiersnowska

prof. Ryszard Kiersnowski

l i n k s
Siblings:
Hala Kiersnowska
prof. Ryszard Kiersnowski
 • Born: 4 Nov 1925, Wilno
 • Married to Teresa Kiersnowska
 • Died: 6 Jul 2006
 • Occupation: Podweryszki, Wilno, Kraków, Warszawa

  pict1271.jpg [80x71]
  Prof. Ryszard Kiersnowski [* Nov 1925, Wilno]
  W metryce ma wpisaną datę urodzenia 4 stycznia 1926 r celem opóźnienia szkoły i służby wojskowej.
  Syn Tadeusza Kiersnowskiego i Anny Rymsza
  Dziadek, Ryszard Kiersnowski pochodził z Horodziłówki gm. Horodeczna, pow. Nowogródek ożenił się z Heleną Czarnocką właścicielką dworu w Lecieszynie-Ziemia Słucka na pograniczu Podola
  Ojciec Tadeusz był adwokatem, specjalistą od spraw cywilnych. Prowadził własną kancelarię w Wilnie.
  Matka Anna Rymsza Kiersznowska, córka Romana Rymszy, właściciela majątku Hurynowszczyzna oraz Zubek koło Klecka, urodziła się w Rymszyszkach, zmarła w Londynie. Babka ze strony matki Antonina Bernowicz pochodziła z Zubek k/ Klecka.
  Urodzony w Wilnie, do 1920 roku mieszkał w rodzinnych Podweryszkach. Wojna bolszewicka zmusiła go do opuszczenia majątku, wraz z rodzicami i siostrą Halą zamieszkał w Wilnie Alei Róż (na zboczu Góry Bouffałowej. Miał okazję oglądać uroczysty pogrzeb serca Marszałka Piłsudskiego z kościoła Św. Teresy na Wileńską Rossę.
  Mieszkał również przy ulicy Zawalnej, 3 Maja.
  W 1930 r rodzice w miejsce dawnego dworu w Podweryszkach wybudowali dom, opuścił Wilno i przeniósł się wraz z rodziną do Podweryszek.
  Uczęszczał do Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie.
  Podczas II wojny Światowej przebywał na Wileńszczyźnie, jako żołnierz AK brał udział w konspiracji i w partyzantce, walcząc z okupantem niemieckim, a następnie z sowieckim do końca 1945 roku. Dopiero w ostatnich dniach wojny wyjechał do Warszawy, potem do Krakowa.
  Ojca Tadeusza aresztowano, gdy miał 14 lat (1940), a dopiero po 16 latach zobaczył go ponownie na peronie dworca Saint Lazare w Paryżu.
  Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym mieszkał w bursie akademickiej na ulicy Garbarskiej zwanej "pigoniówką". Pracował w księgarni na Rynku, tuż przy Kościele Mariackim, jako sprzedawca.
  Swoje wspomnienia publikował na łamach "Tygodnika Powszechnego" i "Twórczości" pod pseudonimem Andrzej Porojść.
  Prof. zwyczajny w Instytucie PAN. Kierownik prof. dr hab. Ryszard Kiersnowski w ZAKŁADZIE NAUK POMOCNICZYCH HISTORII I EDYTORSTWA
  Autor książek i publikacji:
  " Aleksandra Jagiellończyka królewskie dukaty.
  " Moneta w kulturze wieków średnich. Warszawa 1988
  " Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warszawa 1960
  " Początki pieniądza polskiego. Warszawa 1962
  " Pradzieje grosza. Warszawa 1975
  " Wielka reforma monetarna XIII-XIV w. Warszawa 1969
  " Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich. Warszawa 1964
  " Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach. Fakty i mity." Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990 sygn. 7992
  " Kościół - kultura - społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. [praca zbiorowa]

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE