Tomasz OrdyczyńskiKatarzyna HorowskaTomasz JarosiewiczMaria Piziak

Leon OrdyczyńskiAniela Jarosiewicz

Stanisław Ordyczyński

l i n k s
Children with:
Antonina Denis

Siblings:
Mikołaj Jan Ordyczyński
Wincenty Ordyczyński
Stefan Ordyczyński
Marianna Leontyna (Maryla) Ordyczyńska
Władysław Ordyczyński s. Leona
Cecylia Ordyczyńska
Marian Józef Ordyczyński
Walerian Ordyczyński
Antoni Stanisław Ordyczyński

Children:
Danuta Ordyczyńska
Witold Ordyczyński
Stanisław Ordyczyński
 • Born: 13 Nov 1904
 • Married to Antonina Denis
 • Died: 1984, Zamosc

  Po wojnie pewna częsć nauczycieli szkół podstawowych ze wsi z odpowiednim wykształceniem i doswiadczeniem pedagogicznym odchodziła do pracy w szkołach srednich w miastach. Z terenu gminy potockiej m. in. w ten sposób odeszli Antonina i Stanisław Ordyczyńscy, pracujšcy przed wojnš kolejno w Szyszkowie, Potoku i Lipinach od 1916 do 1933 roku. Wyjechali do Zamoscia ?
  W latach trzydziestych był kierownikiem szkoły w Biłgoraju.
  W listopadzie-grudniu 1939 r. utworzona została w mie?cie Komenda Powiatowa (obwodowa) SZP, która następnie kierowała działalno?ciš konspiracyjnš jako Komenda Powiatowa ZWZ l do końca kwietnia 1941 r. miała swojš siedzibę w Biłgoraju. W skład jej weszli: dowódca powiatu - por. rez. Wacław Spalony ps. Słoma, jego zastępca (do stycznia 1940 r.) - Eugeniusz Goliński, zastępca i oficer wywiadu - ppor. rez. Antoni Radzik ps. Dolina, oficer organizacyjny - ppor. rez. Roman Wahl, oficer łšczno?ci - ppor. rez. Paweł Buczek, oficer ds. młodzieży - Edward Janiuk, oficer ds. kontaktów - Antoni Łagowski, oficer broni - ppor. rez. Stanisław Ordyczyński, kwatermistrz - Wacław Matra? i oficer propagandy - Walerian Klaudel.Jednym z założeń niemieckiej polityki biologicznej zagłady narodu polskiego było fizyczne wyniszczenie inteligencji. Celowi temu służyć miała gło?na akcja o kryptonimie "Ausserordentliche Befriedungsaktion" (AB), przygotowana na polecenie Adolfa Hitlera przez generalnego gubernatora Hansa Franka. Na posiedzeniu "rzšdu" GG w dniu 30 maja 1940 r. Hans Frank powiedział: "Przyznaję otwarcie, że kilka tysięcy Polaków, i to przede wszystkim z warstwy przywódców duchowych Polski, przypłaci to życiem". I dalej: "Warstwy uznane przez nas obecnie za kierownicze w Polsce należy zlikwidować, co znów naro?nie, należy wykryć i w odpowiednim czasie znowu usunšć". Akcja AB zakładała aresztowanie i wysłanie do obozów koncentracyjnych 20 tysięcy osób z Generalnego Gubernatorstwa. Na Lubelszczy?nie jej wykonywaniem kierował Odilo Globocnik - szef policji i SS dystryktu lubelskiego.

  W Biłgoraju akcję AB zrealizowano w czerwcu 1940 r. Gestapo aresztowało wówczas m.in.: ks. Józefa Chmielewskiego, Jana Dziducha, Michała Fusa, dr Leopolda Góranowskiego, Edwarda Janiuka, Stanisława Kiełbasę-Karbonow-skiego, Ferdynanda Kondysara, ks. Czesława Koziołkiewicza, Kazimierza Kryńskiego, Tadeusza Liska, Antoniego Łagowskiego, Wacława Matrasia, Franciszka Mroczka, Stanisława Ordyczyńskiego, Edwarda Pajška, ks. Jana Samoleja, Mariana Spisackiego, Szczepana Sprysaka i Józefa Wróbla. Poczštkowo osadzono ich w Rotundzie zamojskiej, skšd wraz z 560 osobami aresztowanymi w ramach akcji AB na Zamojszczy?nie przewiezieni zostali na Zamek lubelski. W dniu 28 maja 1941 r. -wszystkich, z wyjštkiem zwolnionego ks. Czesława Koziołkiewicza, wywieziono do obozów koncentracyjnych w Dachau i Oranienburgu. Gehennę obozów przeżyli jedynie: Michał Fus, Edward Janiuk, Stanisław Kiełbasa-Karbonowski, Antoni Łagowski, Franciszek Mroczek, Stanisław Ordyczyński i Edward Pajšk. Pozostali ponie?li ?mierć.

  Niemieckie władze okupacyjne zdawały sobie sprawę z rosnšcego ustawicznie w siła polskiego ruchu oporu. Toteż dšżyły do jego rozbicia i zniszczenia. Pierwszy cios zadało gestapo w czerwcu 1940 r. w czasie realizacji akcji AB. Aresztowano wówczas członków ZWZ: Leopolda Góranowskiego, Edwarda Janiuka, Kazimierza Kryńskiego, Tadeusza Liska, Antoniego Łagowskiego, Wacława Matrasia, Stanisława Ordyczyńskiego i Mariana Spisackiego, których - jak już wspomniano - zesłano do obozów koncentracyjnych.
  Mieszkał do smierci w Zamosciu. Przez długie lata do przejscia na emeryturę był dyrektorem LO.
  Jego pasiak z obozu koncentracyjnego, wisi w muzeum w Zamosciu.

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE